Herhalingsweek juni

Met deze sites kan je nog extra oefenen tijdens de herhalingsweek. Ze staan gerangschikt per vak en vakonderdeel. Veel plezier!
Opm: Als er een site niet meer werkt (of weet je zelf een leuke, educatieve site), mail dit dan gerust door naar leerjaar6@glsruiter.be Alvast bedankt.WISKUNDE

- Getallenkennis (GEEN ZRM!)

- Bewerkingen (GEEN ZRM!)
- Meten en metend rekenen (ZRM mag)
- Meetkunde (ZRM mag)
- Allerlei


NEDERLANDS

- Schrijven

- Taalbeschouwing
- Begrijpend lezen

FRANS

- Schrijven

- Lezen
- Luisteren
- Algemeen

WERELDORIËNTATIE

 - Ruimte (Let op: je mag hiervoor een atlas gebruiken)
- Natuur
- Techniek
- Tijd

ALGEMEEN